Certificadora terá que indenizar empregado exposto a revista íntima